FANDOM


The Reach är ett fäste i västra Skyrim, med Markarth som huvudstad. Det är först knuten till Imperial Legion, men kan fångas upp av de Stormcloaks efter att ha avslutat Compelling Tribute och Slaget om Fort Sungard. Det kan också byta sida som en del av förhandlingarna under Season Unending.

Terrängen är mycket bergigt, som innehåller Druadach Mountains. Fjärran östra kanten av last från Broken Tower Redoubt i norr till Fort Sungard i söder är mer kuperad. Den mäktiga Karth River och flera mindre biflöden har sitt ursprung här.