FANDOM


Skyrim, den nordligaste provinsen Tamriel, är en kall och bergig region även känd som Old Kingdom, Mereth eller Fatherland. Många tidigare strider har gett det en härjade utseende och många ruiner. Även om för närvarande bebos huvudsakligen av Nords, alverna som de ersatte hade bott där sedan urminnes tider. Suverän, High king of Skyrim, väljs av Moot, en konvention av Jarl. En jarl är en regional härskare vald genom ärftlighet och i sällsynta fall genom rätt av vapen. High kungen härskar typiskt tills döden, även om handlingar vanära, särskilt uppkomsten av feghet, kan leda till återkallande och omprövning av Moot. Eftersom pakten av hövdingarna undertecknades 1E 420, den Moot inte allvarligt överväga att någon annan än den höga kungens direkta arvtagare såvida man inte är tillgänglig.