FANDOM


Falkreath Hold är fäste i södra Skyrim, med dess huvudstad i Falkreath. Det är först knuten till Imperial Legion, men kan fångas upp av de Stormcloaks efter avslutad räddning från Fort Neugrad. Det kan också byta sida som en del av förhandlingarna under Season Unending.

Det är den näst sydligaste tag i Skyrim, efter Rift. Det gränsar till Cyrodiil i söder, över Jerall Mountains, och Hammerfell i väster. Annat än dess kapital, Falkreath, den andra anmärkningsvärda staden i last är Helgen den första bosättningen i Skyrim att bli attackerad av en drake.

Falkreath Hold är täckt av karakteristiska tallskogar och beskrivs av sina medborgare som täcks i en fin dimma som gör att det verkar season. Bergen stiger ovanför Falkreath är långt över snögränsen finna en skarp jämförelse med gröna resten av lastrummet. Den mest utmärkande geografiska funktionen är Lake Ilinalta som täcker en stor del av det centrala området och fungerar som källa för White River.

Staden har den största kyrkogården i Skyrim som inrymmer generationer av de döda, på grund av att ett stort antal av strider som har ägt rum under årens lopp. Medborgarna är stolta över detta och många av de lokala butiker och gården härleda deras namn från deras närhet till så mycket död.